Nairobi-klubben
Fagligt forum for medie- og fagfolk om globale emner

Bestyrelsen for Nairobi-klubben 2021-2022

Fire gengangere og et nyt medlem blev på Nairobi-klubbens ordinære generalforsamling den 1. juli 2021 i København valgt d til foreningens bestyrelse. Formand Bjørn Førde, Niels Elbæk, Frode Højer Pedersen og Bettina Gram genopstillede alle og blev genvalgt, mens Lars-Terje Lysemose opstillede som nyt medlem og blev valgt. Lise Blom valgte at udtræde ud af bestyrelsen som suppleant. På sit kommende møde konstituerer bestyrelsen sig.

Nairobi-klubbens-bestyrelse-2019-2020.png
Nairobi-klubbens bestyrelse for 2021-2022 fra venstre mod højre: Niels Elbæk, Bettina Gram, Bjørn Førde og Frode Højer Pedersen. Lars-Terje Lysemose mangler på billedet. Foto: © Kim Dang Trong.

Vedtægter og referater:

 

Corioco-105.jpg
Foto: Bettina Gram

 


Please activate JavaScript in your browser.